Skip to content

Tuc Bakefuls Salt 110 g ( pack of 6)

by Tuc
Save 5% Save 5%
Original price Rs. 2,394.00
Original price Rs. 2,394.00 - Original price Rs. 2,394.00
Original price Rs. 2,394.00
Current price Rs. 2,274.30
Rs. 2,274.30 - Rs. 2,274.30
Current price Rs. 2,274.30
WEIGHT: 110 gm(pack of 6)

Vlastnosti Ingredients. Penin mouka, Slunenicov olej, epkov olej, Modifikovan krob, Cukr, Bramborov krob, Kypic ltky